Kontakt:

53 41 50 00

Sæ 18, Leirvik sentrum

Åpningstider:

Man, tirs,      08.00-16.30

ons, fre:

Tors:             10.00-18.00

Aktuelt

  • Reise med dyr

    Når man skal ut å reise med kjæledyret sitt er det mange ting som er viktig å tenke på og…
    Les mer »

Vaksinasjon er et viktig forebyggende tiltak for å unngå sykdommer, deriblant dødelige sykdommer hos kjæledyrene våre og på den måten holde smittepresset nede. Både hunder og katter må grunnvaksineres, katter ved som regel ved 12 og 16 ukers alder, mens det hos valper anbefales ved 8, 12 og 16 uker. Etter dette skal hunder og katter vaksineres en gang i året. Det vaksineres mot ulike sykdommer hos hunder og katter og her har vi tatt for oss de sykdommene som inngår i den vanlige årsvaksinasjonen. 

 

HUND:

- Parvovirus: Dette er et virus som kan gi oppkast og diarè, og hos valper som smittes tidlig kan det føre til hjertemuskelskader. Ofte starter sykdommen med at hunden er slapp og trøtt, den vil kunne spise mindre, ha høy feber og oppkast og diarè (blodig). Oppkast og diarè vil igjen kunne gi kraftig væsketap som fører til dehydrering. Ved dehydrering vil dyr kunne utvikle sjokk pga. lavt sirkulerende blodvolum og kan dø av dette. Smitte kan skje via avføring fra smittede hunder eller indirekte via matskåler, mennesker etc. Hunder som er infisert kan spre virus allerede før de viser symptomer. 

- Valpesyke: Dette viruset vil angripe hundens mage-tarmkanal, nervesystem og luftveiene og er en livstruende sykdom som kan ramme alle hunder i alle aldre. I det første stadiet av sykdommen vil hundene utvikle symptomer fra luftveier og mage-tarmkanal noe som gir neseflod, hoste, rennende og hovne øyne, høy feber, diarè og dehydrering. I et senere stadie av sykdommen vil det kunne utvikles andre alvorlige symptomer, da særlig når viruset angriper nervesystemet. Da kan hunden få problemer med å koordinere, vanskeligheter med å tygge, muskelkramper, sikling, krampeanfall og lammelser. Slike alvorlige nevrologiske symptom kan oppstå flere uker eller måneder etter at hunden virker frisk. 

- Smittsom leverbetennelse (HCC): denne sykdommen skyldes et virus som angriper hundens silimhinner og lever og den er svært smittsom. Symptomer er høy feber, unormalt tørst, rennende nese og øyne, hosting, øm i buken, blødninger fra slimhinner og nevrologiske symptom som trøtthet eller forvirring. Valper som smittes kan utvikle sykdommen raskt og kan innen noen døgn etter smitte dø. Voksne hunder vil vanligvis friskne til etter 5-10 døgn. Smitte kan skje via direkte kontakt med smittet avføring, urin og sikkel. Hunder som har hatt sykdommen vil kunne skille ut virus via urin i flere måneder. 

- Kennelhoste: Dette er en samlebetegnelse for infeksjoner i hundens øvre luftveier. Symptomer kan variere fra mindre til mer alvorlige symptomer. Hunder kan få hosteanfall ofte fulgt av brekninger, utflod fra øyne og nese, feber, slapphet, nedsatt appetitt, kronisk betennelses i luftrør og død (da som regel hos unge valper). 

 

KATT:

- Kattepest: Er en veldig smittsom sykdom hos katt som er vanlig forekommende i Norge. Sykdommen skyldes kattens parvovirus, og viruset infiserer og dreper celler i både tarmvegg og beinmarg. Kan ramme katter i alle aldre og har høy dødelighet. Siden viruset ødelegger de hvite blodcellene (betennelsesceller) vil infiserte katter kunne få alvorlige ettersykdommer. Symptomer vil kunne være slapphet, nedsatt appetitt, brekninger, høy feber, diarè, dehydrering og hos små kattunger kan viruset gi skader på hjerne og øye. Hos drektige katter vil viruset kunne gi fosterdød og abort hvis er tidlig eller midt i drektighet, men dersom er i slutten av drektigheten kan kattunger fødes med hjerneskader. Smitte kan skje via direkte kontakt mellom katter, urin og avføring, men kan også smitte indirekte via mat- og vannskåler, mennsker, tekstiler etc. 

- Kattens herpesvirus: Hos katt kalles ofte infeksjoner i luftveier for katteinfluensa, og kattens herpesvirus er et av smittestoffene som kan gi slik sykdom. Men ofte vil andre virus og bakterier kunne gi lignende symptom som sammen kalles katteinfluensa. Symptomer kan være feber, slapphet og nedsatt appetitt sammen med hosting og nysing. Kattene kan få rennende og hovne øyne, neseutflod og hornhinnesår. Smitte kan skje via direkte kontakt mellom katter men også via smitte i miljøet. Mange katter er symptomfrie bærere som skiller ut virus innimellom, og kan da smitte andre katter. Slike katter vil ofte kunne vise symptomer dersom immunforsvaret er nedsatt eller ved stress. 

- Calicivirus: Dette viruset er som herpesviruset en av smittestoffene som kan gi katteinfluensa. Symptomer vil kunne være fra luftveier, som sår i munn, nysing, neseflod og feber, men også forbigående halthet kan ses. Da dette er et virus som muterer raskt er det mange ulike stammer som sirkulerer rundt. Vaksinen vil ikke beskytte mot infeksjon, men vil kunne bskytte i høy grad mot sykdom og reduserer også smittespredning.