Kontakt:

53 41 50 00

Sæ 18, Leirvik sentrum

Åpningstider:

Man, tirs,      08.00-16.30

ons, fre:

Tors:             10.00-18.00

Aktuelt

Poliklinikk

 

I poliklinikken kan du komme med allslags problemer som
halthet, kløe, diare, sårskader, slapphet etc. I tillegg utfører
vi rutineundersøkelser som vaksinasjon, utstedelse av pass,
identitetsmerking, tannstein, helseundersøkelse av valper,
HD røntgen, blodprøver, urinprøver og røntgen. Hvis det
er behov for videre utredning og behandling, kan dyret legges
inn samme dag, eller vi setter opp en tid til dette senere.